Categories
Blogging News paper Queen's Day Topic

Provincie blij met Koninginnedag 2011

De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, is verheugd over het besluit van Hare Majesteit Koningin Beatrix om Koninginnedag op 30 april 2011 met de leden van de Koninklijke familie mee te vieren in Thorn (gemeente Maasgouw) en Weert.

In 1986 vierde onze vorstin Koninginnedag mee in het Noord-Brabantse Deurne en het Noord-Limburgse Meijel. Diezelfde eer viel te beurt aan twee gemeenten in Zuid-Limburg in 1995, namelijk Eijsden en Sittard. “Met haar keuze voor Thorn en Weert voor Koninginnedag 2011 worden twee prachtige Limburgse plaatsen in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Limburg kan daar fantastisch mee voor de dag komen”, zegt Gouverneur Frissen. Hij is er van overtuigd dat beide plaatsen een geweldig decor vormen voor de viering van Koninginnedag. De heer Frissen heeft beide gemeenten alle steun en hulp toegezegde bij de organisatie van deze unieke Koninklijke feestdag.

Weert grenst aan de provincie Noord-Brabant en België en wordt daarom ook wel ‘de poort van Limburg’ genoemd. Weert kenmerkt zich nog altijd door een grote mate van industriële bedrijvigheid. De economie van de stad kreeg in de negentiende eeuw een belangrijke impuls door de aanleg, onder de bezielende leiding van Koning Willem I, van de Zuid-Willemsvaart.

De relatie van Weert met Oranje is historisch verankerd. Weert behoorde in de Middeleeuwen tot het Graafschap Horne. De laatste graaf van Horne, Philips de Montmorency, was een bondgenoot van Willem van Oranje en werd in 1568 op de Markt te Brussel onthoofd.

Het witte stadje Thorn (gemeente Maasgouw) herbergt een schat aan cultuurhistorie en dankt zijn ontstaan aan de stichting van een abdij in het laatste kwart van de 10e eeuw. De abdij groeide uit tot een rijk wereldlijk stift voor dames van hoge adel, die werden bijgestaan door kanunniken. Aan het hoofd stond de vorstin-abdis, die in het toenmalige Duitse keizerrijk een bevoorrechte positie innam en zitting had in de Rijksdag. De prachtige stiftskerk en de talrijke historische panden in de kern van Thorn geven het stadje een middeleeuws aanzien. In 1973 kreeg de oude kern van Thorn nationale erkenning in de