Categories
Blogging News paper Queen's Day Topic

Queen’s Day AKA Orange Festival

Today, it appears everybody is utilizing interpersonal interaction techniques as a strategy to develop their online benefits. One great strategy to utilize is reaching old associations.

Utilize your past connections to draw in new referrals and associations: One of the top approaches to assemble referrals and powerful connections is by reconnecting with old loved ones or those influentials inside your objective market. Sign onto Digg and quest for your objective market and see who the top individuals are who are getting the most Diggs. They will be the ones on the main page.

On the off chance that it is old colleagues and companions you wish to reconnect with the best site utilizes Facebook or classmates.com. This is outstanding amongst other advertising strategies in light of the fact that these individuals definitely know, as and trust you will pick your significant obstacle to haggle in the promoting waters.

The vast majority of the top informal organization locales permit you to associate with individuals through the email addresses. No one can tell which old colleague of yours is really a market influencer who you might have the option to plug into to significantly and exponentially develop your business.

Like with any showcasing adventure, it is a numbers game. For each one hundred gets in touch with you have, there might be just five who will purchase your items immediately. Another ten may purchase after seven to ten email contacts, and another 10 may purchase following a couple of months or even a year. The rest will never purchase.

Categories
Blogging News paper Queen's Day Topic

Provincie blij met Koninginnedag 2011

De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, is verheugd over het besluit van Hare Majesteit Koningin Beatrix om Koninginnedag op 30 april 2011 met de leden van de Koninklijke familie mee te vieren in Thorn (gemeente Maasgouw) en Weert.

In 1986 vierde onze vorstin Koninginnedag mee in het Noord-Brabantse Deurne en het Noord-Limburgse Meijel. Diezelfde eer viel te beurt aan twee gemeenten in Zuid-Limburg in 1995, namelijk Eijsden en Sittard. “Met haar keuze voor Thorn en Weert voor Koninginnedag 2011 worden twee prachtige Limburgse plaatsen in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Limburg kan daar fantastisch mee voor de dag komen”, zegt Gouverneur Frissen. Hij is er van overtuigd dat beide plaatsen een geweldig decor vormen voor de viering van Koninginnedag. De heer Frissen heeft beide gemeenten alle steun en hulp toegezegde bij de organisatie van deze unieke Koninklijke feestdag.

Weert grenst aan de provincie Noord-Brabant en België en wordt daarom ook wel ‘de poort van Limburg’ genoemd. Weert kenmerkt zich nog altijd door een grote mate van industriële bedrijvigheid. De economie van de stad kreeg in de negentiende eeuw een belangrijke impuls door de aanleg, onder de bezielende leiding van Koning Willem I, van de Zuid-Willemsvaart.

De relatie van Weert met Oranje is historisch verankerd. Weert behoorde in de Middeleeuwen tot het Graafschap Horne. De laatste graaf van Horne, Philips de Montmorency, was een bondgenoot van Willem van Oranje en werd in 1568 op de Markt te Brussel onthoofd.

Het witte stadje Thorn (gemeente Maasgouw) herbergt een schat aan cultuurhistorie en dankt zijn ontstaan aan de stichting van een abdij in het laatste kwart van de 10e eeuw. De abdij groeide uit tot een rijk wereldlijk stift voor dames van hoge adel, die werden bijgestaan door kanunniken. Aan het hoofd stond de vorstin-abdis, die in het toenmalige Duitse keizerrijk een bevoorrechte positie innam en zitting had in de Rijksdag. De prachtige stiftskerk en de talrijke historische panden in de kern van Thorn geven het stadje een middeleeuws aanzien. In 1973 kreeg de oude kern van Thorn nationale erkenning in de